شبکه های آبیاری گتوند (گتوند، عقیلی و دیمچه)

شبکه های آبیاری گتوند (گتوند، عقیلی و دیمچه)

این شبکه ها جهت آبیاری اراضی سه منطقه ی گتوند، عقیلی و دیمچه، واقع در شمال و غرب شهرستان شوشتر طراحی و اجراء گردیده اند. آبگیری این شبکه ها از محل دریاچه سد تنظیمی ـ انحرافی گتوند، سدی که برای همین منظور بر روی رودخانه کارون احداث شده است می باشد. احداث این سد باعث گردیده تا سطح آب رودخانه در بالا دست و محل دریاچه سد به تراز بالاتری رفته و بر اراضی طرح مسلط شود و آبیاری آنها به صورت ثقلی انجام پذیرد.

مطالعات اولیه طرح این شبکه ها توسط شرکت امریکایی جِستین کُرتینی، طراحی و نظارت بر اجرای آنها توسط شرکت امریکایی هارزا (با مشارکت شرکت ایرانی فرمان فرمایان) و اجرای آنها توسط تعدادی شرکت ایرانی از قبیل: راپُل (پیمانکار منطقه دیمچه شرقی و کوی کارگری)، فَرکار (پیمانکار مناطق دیمچه غربی و عقیلی)، مَلاوی (پیمانکار منطقه گتوند)، ملی ساختمان(پیمانکار اجرای سازه سد و احداث اداره مرکزی و کوی کارمندی)، نیر پارس (پیمانکار اجرای دریچه ها و قسمت های مکانیکال سد) و فَرتیوپ (پیمانکار تأسیسات برقی سد) صورت گرفته است و همانگونه که ذکر گردید، عملیات احداث این شبکه ها، به همراه سد تنظیمی ـ انحرافی گتوند، در سال 1353 شروع و در سال 1355 خاتمه یافته است که بلافاصله پس از آن نیز مورد بهره برداری قرار گرفته اند.

تأسیسات آبگیری این شبکه ها شامل:  سد تنظیمی ـ انحرافی گتوند و دو کانال اصلی گتوند و عقیلی، به ترتیب با ظرفیت آب گذری 92 و 12 متر مکعب در ثانیه که در بالا دست و طرفین سد، از محل دریاچه آن از رودخانه کارون منشعب می شوند می‌باشد. کانال های شرقی و غربی دیمچه که برای آبیاری اراضی منطقه دیمچه طراحی و احداث گردیده اند، نیز به ترتیب با ظرفیت آبگذری 38 و 43 متر مکعب در ثانیه، در انتهای کانال اصلی گتوند (کیلومتر  464 + 18) واقع و از آن منشعب می­شوند.

 مساحت خالص اراضی تحت پوشش این شبکه ها بالغ بر 34000 هکتار بوده که از این میزان حدود 3500 هکتار آن زیر پوشش سه ایستگاه پمپاژ گتوند، پهونده و نگاز، با مجموع ظرفیت پمپاژ 85/11 مترمکعب در ثانیه قرار دارد.

درجه حرارت منطقه معمولاً بين (3+) تا (53+)درجه سانتيگراد در نوسان بوده و ميزان متوسط بارندگي سالانه 324ميليمتر مي­باشد

 

بالا