شهادت مظلومانه سردار سرافراز اسلام و سرباز ولایت و یاور امت ، حاج قاسم سلیمانی که موجب تاسف و حسرت عمیق هموطنان شده را تبریک وتسلیت می گوییم

 	شهادت مظلومانه سردار سرافراز اسلام و سرباز ولایت و یاور امت ، حاج قاسم سلیمانی که موجب تاسف و حسرت عمیق هموطنان شده را تبریک وتسلیت می گوییم
بالا