علیرضا یزدان پناه
  • Manager IMG
مدیر شبکه بهره برداری شمال شرق اهواز و شرق گرگر
مهرداد کاکولکی
  • Manager IMG
مدیر شبکه بهره برداری گتوند
غلامرضا محب آل عبا
  • Manager IMG
مدیر امور مالی
علیرضا کافی فر
  • Manager IMG
مدیر اداره ابنیه
عبدالعظیم دهنوی
  • Manager IMG
مدیر شبکه بهره‌برداری میان آب و شعیبیه
بالا