برگزاری معاینات شغلی کارکنان

| ۱۳۹۹-۸-۲۸

|

|

برگزاری معاینات شغلی کارکنان

مدیر عامل شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کارون بزرگ از برگزاری معاینات سلامت شغلی در آن شرکت خبر داد. وی افزود معاینات ادواری سال جاری به مدت 4 روز از تاریخ 24/08/99 لغایت 27/08/99 در محل شرکت و با نظارت کامل واحد ایمنی و بهداشت و رعایت اصول بهداشتی از جمله الزام استفاده از ماسک در زمان مراجعه ،رعایت فاصله گذاری اجتماعی ،ضد عفونی و تعویض وسایل انجام گردید.

صفر نژادی افزود این معاینات همه ساله به منظور حفظ و ارتقاء سطح سلامت شاغلین و کاهش مخاطرات محیط کار و مقابله با آن و شناسایی اولیه و زود هنگام افراد مشکوک به بیماریهای ناشی از کار با همکاری مجتمع پزشکی صنعت آب وبرق خوزستان انجام می گردد.

بالا