هفته بسیج گرامی باد

| ۱۳۹۹-۹-۲

|

|

هفته بسیج گرامی باد

"بسیج شجره طیبه و درخت تناور و پر ثمری است که شکوفه های آن بوی بهار وصل و طراوت یقین و حدیث عشق می‌دهد"    

 امام خمینی (ره)

فرا رسیدن هفته بسیج را بر تمامی بسیجیان گرانقدر گرامی باد.

بالا