جلسه تعیین و تکلیف ، رفع نواقص قرارداد سیستم اسکادا سدتنظیمی – انحرافی گتوند

| ۱۳۹۹-۹-۱۱

|

|

       جلسه تعیین و تکلیف ، رفع نواقص قرارداد سیستم اسکادا سدتنظیمی – انحرافی گتوند

به گزارش روابط عمومی شرکت آبیاری کارون بزرگ :  جلسه پیگیری  رفع  نواقص  پروژه سیستم اتوماسیون  ( اسکادا )  سد تنظیمی-انحرافی  گتوند  با حضور دکتر غلامرضا صفرنژادی مدیر عامل  شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی کارون بزرگ و نمایندگان  معاونت های  برنامه ریزی و سد ونیروگاه های سازمان آب وبرق خوزستان و مدیر عامل شرکت  مهار سیستم  در سالن  جلسات این شرکت  برگزار شد.  در این جلسه  تاکید گردید، نسبت  به رفع نواقص  و تکمیل وراه اندازی  سیستم  اسکادا سد تنظیمی  - انحرافی گتوند با توجه به فصل زمستان وبارندگی ها  اقدامات لازم صورت  گیرد .  

بالا