جلسه کمیته راهبردی آب در شرکت آبیاری کارون بزرگ برگزار شد

| ۱۳۹۹-۹-۱۷

|

|

              جلسه کمیته راهبردی آب در شرکت آبیاری کارون بزرگ برگزار شد

به گزارش روابط عمومی شرکت آبیاری کارون بزرگ ، جلسه کمیته راهبردی آب با حضور مدیر عامل ، معاونین و مدیران   شرکت در سالن  کنفرانس این شرکت  تشکیل شد .

  این جلسه به منظور بررسی درخواست های مشترکین شبکه های آبیاری تحت پوشش شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی کارون بزرگ در خصوص عقد قرارداد موقت آب و بررسی مسائل و مشکلات مشترکین تشکیل گردید.

 

بالا