سمینار آموزشی تحت عنوان " رویکردی آسیب شناسانه به جامعه با تاکید بر نقش بهره وری سازمانی در کاهش آسیب های اجتماعی "

| ۱۳۹۸-۹-۲۶

|

|

 سمینار آموزشی تحت عنوان " رویکردی آسیب شناسانه به جامعه با تاکید بر نقش بهره وری سازمانی در کاهش آسیب های اجتماعی "

معاونین ، مدیران و روساء محترم شرکت 

باسلام و احترام

            با عنایت به اینکه در نظر است سمینار آموزشی تحت عنوان " رویکردی آسیب شناسانه به جامعه با تاکید بر نقش بهره وری سازمانی در کاهش آسیب های اجتماعی " در روز یکشنبه مورخ 98/10/1 ساعت 8/30 الی 13 با حضور جناب آقای مهندس محمدرضا قاسمی در محل نمازخانه شرکت برگزار گردد ، ضمن دعوت از جنابعالی خواهشمند است جهت حضور پرسنل تحت سرپرستی  (کارشناس و تکنسین) در سمینار آموزشی مذکور همکاری لازم معمول فرمایید 

بالا