سارق تجهیزات شبکه آبیاری گتوند به دام افتاد

| ۱۳۹۹-۱۰-۱۴

|

|

سارق تجهیزات شبکه آبیاری گتوند به دام افتاد

 

مدیر دفتر حراست و حریم بانی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کارون بزرگ از دستگیری یک سارق در سطح شبکه آبیاری گتوند خبر داد .

علیرضا بهاروندی مدیر دفتر حراست و حریم بانی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کارون بزرگ اظهار داشت : به دنبال وقوع چندین فقره سرقت در سطح حوزه های تابعه این شرکت ، عوامل حراست و حریم بانی با جدیت و متعهدانه پای کار آمده و با انجام گشت های مستمر شبانه سرانجام پس از حدود دو هفته موفق شدند با کمک نیروی انتظامی فرد سارقی را حین بریدن یکی از دریچه های آبرسانی در منطقه گتوند دستگیر نمایند .

 وی  ضمن قدر دانی از همکاری های  نیروی انتظامی  منطقه گفت : حفاظت و صیانت از اموال و تاسیسات شرکت از اولویت های مهم کاری این حراست  ها  می باشد  وبا خاطیان با اشد  مجازات  بر خورد  خواهد شد  .

بالا