بازدید مدیر محترم بهره برداری ،تعمیرات وعلاج بخشی سدهای تنظیمی سازمان آب وبرق خوزستان از سد تنظیمی ، انحرافی گتوند

| ۱۳۹۹-۱۰-۱۷

|

|

بازدید مدیر  محترم  بهره برداری ،تعمیرات وعلاج بخشی سدهای تنظیمی  سازمان آب وبرق خوزستان  از سد  تنظیمی ، انحرافی گتوند

به گزارش روابط عمومی شرکت آبیاری کارون بزرگ:

آقای مهندس شفیعی مدیر  محترم  بهره برداری  ،تعمیرات وعلاج بخشی سدها ی تنظیمی  سازمان آب وبرق خوزستان  به منظور  بررسی مشکلات  موجود  ونیاز های سد تنظیمی  ، انحرافی  گتوند  از محل سد  گتوند بازدید  به عمل  آوردند

بالا