مدير امور نگهداري و تعميرات ابنيه شبکه های آبیاری کارون بزرگ از پایان عملیات ترمیم و بازسازی کانال شرقی دیمچه خبر داد

| ۱۳۹۹-۱۲-۲۱

|

|

مدير امور نگهداري و تعميرات ابنيه شبکه های آبیاری کارون بزرگ از پایان عملیات ترمیم و بازسازی کانال شرقی دیمچه خبر داد

به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری کارون بزرگ مدير امور نگهداري و تعميرات ابنيه از پایان عملیات ترمیم و بازسازی نقاط تخریب شده کانال شرقی دیمچه خبر داد .

 مدير امور نگهداري و تعميرات ابنيه از شبکه های کارون بزرگ گفت : ترمیم و باز سازی کانال شرقی دیمچه در بیش از ۳۷ نقطه از ابن کانال و با حجمی بالغ بر ۱۷۰ متر مکعب و طولی معادل ۱۰  کیلومتر انجام شد.  همچنین این عملیات در مدت ۷ روز و با انجام کار مداوم به پایان رسید.

"عليرضا كافي فر" گفت : با توجه به اینکه تامین آب بالغ بر ۱۵۰۰۰  هکتار از اراضی کشاورزی منطقه دیمچه و کشت و صنعت کارون از طریق این کانال صورت می گیرد ، می توان گفت انجام این پروژه مهم و ضروری، نقش تعیین کننده ای در بهبود وضعیت تامین آب اراضی کشاورزی تحت پوشش این کانال ایفا خواهد نمود

بالا