بازدید "مدیریت مهندسی رودخانه ها و سواحل سازمان آب و برق خوزستان" از ایستگاه های پمپاژ شمال شرق اهواز و شرق شعیبیه شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کارون بزرگ

| ۱۳۹۹-۱۲-۲۴

|

|

بازدید "مدیریت مهندسی رودخانه ها و سواحل سازمان آب و برق خوزستان" از ایستگاه های پمپاژ شمال شرق اهواز و شرق شعیبیه  شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کارون بزرگ

مورخ 21/12/99  "مدیریت مهندسی رودخانه ها و سواحل " و جمعی از مدیران و مسئولین "معاونت حفاظت و بهره برداری از منابع آب سازمان آب و برق خوزستان" با همراهی مدیر عامل و تعدادی ازمدیران "شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کارون بزرگ " از آبگیرهای ایستگاه پمپاژ شبکه های آبیاری شمال شرق اهواز و شرق شعیبیه بازدید نمودند .

در این بازدید که پیرامون مسائل مربوط به آبگیر ایستگاه های مورد نظر بحث و تبادل نظر گردید ، سید  ابراهیم حسینی مدیریت مهندسی رودخانه ها و سواحل سازمان آب و برق خوزستان و بهرام جعفری مدیر عامل شرکت بر لزوم انجام مطالعات لازم جهت رفع مشکلات و نواقص فنی و همچنین تهیه برنامه های عملیاتی اصلاحی در سواحل رودخانه های کارون و شطیط در مجاورت ایستگاه های مورد بحث تاکید کردند .

بالا