بازدید مدیریت بهره برداری شبکه های آبیاری و زهکشی سازمان از شبکه آبیاری شعیبیه

| ۱۳۹۹-۱۲-۲۴

|

|

بازدید مدیریت بهره برداری شبکه های آبیاری و زهکشی سازمان از شبکه آبیاری شعیبیه

              صبح روز سه شنبه مورخ 12/12/99 یعقوب عرب مدیریت بهره برداری شبکه های آبیاری و زهکشی سازمان آب و برق خوزستان به همراه بهرام جعفری مدیر عامل شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کارون بزرگ و جمعی از مدیران و کارشناسان سازمان آب و برق خوزستان و شرکت مذکور ، از شبکه آبیاری شعیبیه بازدید نمود .

               به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کارون بزرگ بهرام جعفری اظهار نمود ، طی بازدید صورت گرفته موارد فنی و بهره برداری شبکه مذکور مورد بررسی قرار گرفت و در ادامه جهت جمع بندی نهایی ، ارائه راهکار و اخذ تصمیمات لازم جلسه ای در سالن جلسات شرکت با حضور مدیران مجموعه برگزار گردید

بالا