جابجایی و انتقال شبانه دریچه آمیل کانال p2s3 منطقه سلامات شبکه آبیاری شمال شرق اهواز جهت جلوگیری از سرقت

| ۱۳۹۹-۱۲-۲۶

|

|

جابجایی و انتقال شبانه دریچه آمیل  کانال  p2s3 منطقه سلامات شبکه آبیاری شمال شرق اهواز جهت جلوگیری از سرقت

به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کارون بزرگ
مدیر بهره برداری شبکه شمال شرق اهواز گفت : بامداد جمعه مورخ ۹۹/۱۲/۲۲ عملیات جابجایی دریچه آمیل مذکور انجام گردید . یزدان‌پناه گفت : با توجه به اینکه دریچه مذکور در پنج شنبه شب توسط متخلفین ناشناس از محل خود جدا شده بود ، جهت جلوگیری از سرقت آن عملیات حمل و انتقال توسط پرسنل  به اداره مرکزی شبکه شمال شرق اهواز در ساعت ۲ بامداد انجام گردید .

بالا