عمليات تعمير و اورهال ، نصب و راه اندازي یک دستگاه الكتروپمپ شناور ۳۱۵ كيلووات ايستگاه پمپاژ شبکه آبياري شعيبيه انجام شد

| ۱۴۰۰-۱-۱۴

|

|

عمليات تعمير و اورهال ، نصب و راه اندازي یک دستگاه الكتروپمپ شناور ۳۱۵ كيلووات ايستگاه پمپاژ شبکه آبياري شعيبيه انجام شد

عمليات تعمير و اورهال ، نصب و راه اندازي یک دستگاه الكتروپمپ شناور ۳۱۵ كيلووات ايستگاه پمپاژ شبکه آبياري شعيبيه انجام شد
به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کارون بزرگ
بهرام جعفری مديرعامل شركت اظهار داشت : با توجه به پيك نياز آبي شبكه آبیاری شعیبیه و ضرورت تامين آب مطمئن و پايدار اراضي تحت پوشش به ويژه در نوبت آخر كشت زمستانه ، عمليات تعمیر اساسی ، نصب و راه اندازی  یک دستگاه الکتروپمپ شناور ۳۱۵ کیلووات ایستگاه پمپاژ شبکه آبیاری شعیبیه  ظرف مدت 48 ساعت در روزهاي پاياني سال ١٣٩٩ در محل كارگاه تعميرات پمپ اين شركت ، با استفاده از نيروي انساني توانمند و مجرب در بخش هاي برق و مكانيك معاونت نگهداری و تعمیرات صورت پذيرفت.
 شايان ذكر است ايستگاه پمپاژ شبکه آبیاری شعیبیه واقع در منطقه شرق شعیبیه شهرستان شوشتر ، با ظرفیت ۱۰ متر مكعب در ثانيه ، وظيفه تامين آب بيش از ٨٥٠٠ هكتار از  اراضي كشاورزي منطقه مذکور را به عهده دارد

http://gr-karun.ir

بالا