بازدید آقای سلیمانی استاندار خوزستان، دکتر ایزدجو مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان، آقای گیلانی نماینده مردم شوشتر و گتوند در مجلس شورای اسلامی، مديرعامل شركت و دیگر مدیران شهرستانی از سازه های آبی تاریخی شوشتر

| ۱۴۰۰-۱-۲۸

|

|

بازدید آقای سلیمانی استاندار خوزستان، دکتر ایزدجو مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان، آقای گیلانی نماینده مردم شوشتر و گتوند در مجلس شورای اسلامی، مديرعامل شركت و دیگر مدیران شهرستانی از سازه های آبی تاریخی شوشتر
بالا