سارقان دریچه های آبرسانی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی کارون بزرگ دستگیر شدند

| ۱۴۰۰-۱-۳۱

|

|

سارقان دریچه های آبرسانی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی کارون بزرگ دستگیر شدند

بامداد روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۸ دو سارق در محل کانال شرقی بخش عقیلی از توابع شهرستان گتوند دستگیر شدند .

به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کارون بزرگ مسئول حراست شبکه آبیاری گتوند از دستگیری دو سارق که در حال سرقت یکی از سیفونهای کانال شرقی عقیلی بودند خبر داد . وی افزود : این مورد تخلف که در ساعت ۴ بامداد در حال انجام بود با هوشیاری نیروهای حراست شرکت که در حال گشت زنی منطقه بودند مشاهده و به نیروی انتظامی سریعا گزارش شد . با حضور به موقع پرسنل نیروی انتظامی شهر ترکالکی هر دو فرد دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند .

بالا