آغاز عملیات لایروبی زهکش های شبکه آبیاری شمال شرق اهواز

| ۱۴۰۰-۳-۲۶

|

|

آغاز عملیات لایروبی زهکش های شبکه آبیاری شمال شرق اهواز

عملیات لایروبی زهکشهای شبکه آبیاری شمال شرق اهواز در شبکه آبیاری و زهکشی کارون بزرگ آغاز گردید .

به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی کارون بزرگ

حسين فرهنگ معاونت نگهداری و تعمیرات شرکت گفت :

این عملیات که توسط 5 دستگاه بیل مکانیکی  به صورت همزمان جهت بهبود شرایط انتقال زه آبهای ناشی از  اراضي کشاورزی و کنترل روان آبها ي سطحی  هر ساله انجام مي شود. زهکشهای در دست اقدام شامل MOD1-SD1-AD1-AD2 بوده و تا كنون قریب به ۶ کیلومتر از آنها لایروبی گردیده و مابقي درحال اجرا می باشد.

وی اظهار داشت :  کل طول زهکشها ی مورد نظر بالغ بر 20 کیلومتر بوده که پس از  هماهنگی های انجام شده و برنامه ریزی صورت گرفته در حال اجرا مي باشد

بالا