جلسه بررسی و هم اندیشی در خصوص رفع مشکلات پمپ کانال گتوند

| ۱۴۰۰-۳-۲۶

|

|

جلسه بررسی و هم اندیشی در خصوص رفع مشکلات پمپ کانال گتوند

آخرین وضعیت بهره برداری از شبکه های آبیاری گتوند در فصل كشت تابستانه ١٤٠٠و نیازهای تعمیراتی آنها در جلسه اي که در روز دوشنبه مورخ 1400/03/17 با حضور  محجوبی معاونت شبکه های آبیاری و زهکشی سازمان آب و برق خوزستان و مدیران آن مجموعه، اسدی پورفرماندار شهرستان گتوند و بهرام جعفری مدیرعامل و معاونت فني مهندسي و تعميرات شرکت بهره برداري از شبكه هاي آبیاری کارون بزرگ برگزار گردید، مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومي شركت بهره برداري از شبكه هاي آبياري كارون بزرگ 

بهرام جعفري مديرعامل شرکت گفت: علي رغم اين كه ایستگاه پمپاژ گتوند با۱۲۵۰ هکتار اراضی کشاورزي تحت پوشش، در سالهای اخیر به طور کامل بازسازی گردیده است، لکن کانال آب بر این ایستگاه پمپاژ به منظور تأمین آب کلیه اراضی تحت پوشش، نیاز به بازسازی و تعمیرات اساسی دارد،که پس از بحث و بررسی مقرر گردید موضوع با همکاری سازمان آب و برق خوزستان و فرمانداری گتوند پیگیری و اقدامات علاج بخشی صورت پذیرد. 

ایشان افزود: در خصوص تأمین آب اراضی کشاورزی در سطح شبکه های آبیاری گتوند و عقیلی در فصل تابستان جاری مطابق تخصیص های صادره ، هماهنگی هاي لازم جهت اجرای برنامه های نوبت بندی توزیع آب در شبکه های آبیاری گتوند و عقیلی صورت پذیرفت، كه مورد حمايت فرماندار شهرستان گتوند قرار گرفت.

 

بالا