جلسه برنامه ريزي کشت تابستانه با حضور مدیران عامل تعاونی های آب بران شبکه آبیاری میان آب شوشتر برگزار گردید

| ۱۴۰۰-۳-۲۶

|

|

جلسه برنامه ريزي کشت تابستانه با حضور مدیران عامل تعاونی های آب بران شبکه آبیاری میان آب شوشتر برگزار گردید

در مورخه 1/3/1400 جلسه ای با موضوع کشت تابستانه در محل امور بهره برداری شبکه آبیاری میان آب با حضور مدیر  اين امور و مدیران عامل تعاونی های آب بران مناطق تحت پوشش تشکیل گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی کارون بزرگ

در ابتدای اين جلسه عبدالعظیم دهنوی مدیر امور بهره برداری شبکه آبیاری میاناب گزارشی از صورتجلسات مصوب مدیریت بحران استانداری و شوراي كشاورزي استان خوزستان در زمینه برنامه ریزی کشت تابستانه ارائه و الگوي كشت محصولات كشاورزي مصوب و ممنوعيت كشت هاي پرمصرف به ويژه برنج(شلتوك)را اعلام نمود.

در ادامه مقرر گردید مدیران عامل تعاونی ها نسبت به اطلاع رسانی لازم به کشاورزان و ارايه درخواست كشت خود مطابق الگوي كشت مصوب استان از طريق جهاد كشاورزي شهرستان شوشتر و انعقاد قرارداد كشت تابستانه اقدام نمایند.

بالا