آغاز عملیات لایروبی ورودی حوضچه‌های مکش ایستگاه پمپاژ ویس

| ۱۴۰۰-۳-۳۰

|

|

آغاز عملیات لایروبی ورودی حوضچه‌های مکش ایستگاه پمپاژ ویس


عملیات لایروبی ورودی حوضچه های مکش ایستگاه پمپاژ ویس در تاریخ ۱۳ ۳ ۱۴۰۰ توسط یک دستگاه واتر مستر آغاز گردید.
به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کارون بزرگ
علیرضا یزدان پناه مدیر امور بهره برداری شمال شرق و شرق گرگر شرکت از آغاز عملیات لایروبی ورودی حوضچه های مکش ایستگاه پمپاژ ویس توسط یک دستگاه واتر مستر خبر داد.
وی افزود : با توجه به کاهش سطح آب رودخانه کارون طی روزهای اخیر ، این عملیات به منظور پیشگیری از رسوب گذاری و تامین آب مطمئن و پایدار اراضی کشاورزی تحت پوشش شبکه آبیاری شمالشرق اهواز طبق برنامه نوبت بندی توزیع عادلانه آب در حال انجام می باشد.

بالا