⭕برگزاری دومین جلسه شورای کشاورزی شهرستان گتوند در فصل کشت تابستانه ۱۴۰۰

| ۱۴۰۰-۴-۶

|

|

⭕برگزاری دومین جلسه شورای کشاورزی شهرستان گتوند در فصل کشت تابستانه ۱۴۰۰

به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کارون بزرگ دومین جلسه شورای کشاورزی شهرستان گتوند با محوریت کشت تابستانه، تنش آبی و بررسی مسائل و مشکلات شبکه های آبیاری گتوند و عقیلی در مورخه امروز ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ در سالن جلسات فرمانداری با حضور مدیرعامل شرکت بهره برداری کارون بزرگ، فرماندار، مدیر امور آب منطقه شمال، نمایندگان انجمن صنفی، جهاد کشاورزی و جمع کثیری از کشاورزان شبکه های مورد نظر برگزار شد.
در این جلسه ضمن استماع نظرات کشاورزان بر ادامه روند توزیع آب در شبکه های آبیاری گتوند و عقیلی به صورت نوبت بندی، اصلاح و تنظیم مجدد برنامه های توزیع آب شبکه ها با مشارکت نمایندگان کشاورزان و لزوم افزایش همکاری ها و تعامل موجود بین کشاورزان و عوامل توزیع آب شبکه ها تا پایان فصل کشت تابستانه جاری تاکید شد.

روابط عمومی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کارون بزرگ

بالا