کشف قطعات دریچه‌های سرقتی شبکه آبیاری شمال شرق اهواز در انبار آهن آلات ضایعاتی شهر ویس

| ۱۴۰۰-۴-۱۳

|

|

کشف قطعات دریچه‌های سرقتی شبکه آبیاری شمال شرق اهواز در انبار آهن آلات ضایعاتی شهر ویس

به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کارون بزرگ علی رضا بهاروندی مدیر حراست و حریم بانی  شرکت از کشف قطعات دریچه های مسروقه شبکه آبیاری شمال شرق اهواز در یک انبار آهن آلات ضایعاتی شهر ویس خبر داد.

وی گفت: به دنبال وقوع چندین فقره سرقت از تاسیسات آبرسانی شبکه آبیاری شمال شرق اهواز و انجام تحقیقات محلی توسط عوامل حراست و حریم بانی، قطعاتی از دریچه های کانال های شبکه مذکور در یکی از انبارهای آهن آلات ضایعاتی شهر ویس کشف گردید که بلافاصله موضوع به نیروی انتظامی منعکس و برخورد و اقدامات قانونی مقتضی علیه سارقین و مالک انبار مورد اشاره در حال انجام و پیگیری می باشد.

بالا