عملیات جمع آوری منصوبات و برخورد با متخلفین دارای کشت های غیرمجاز در شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کارون بزرگ

| ۱۴۰۰-۴-۱۳

|

|

عملیات جمع آوری منصوبات و برخورد با متخلفین دارای کشت های غیرمجاز در شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کارون بزرگ

 به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کارون بزرگ

با توجه به بحران خشکسالی و مصوبات اداره کل مدیریت بحران و شورای کشاورزی استان، این شرکت در راستای انجام رسالت خود و اجرایی نمودن مصوبات و دستورالعمل های صادره، با استفاده از حداکثر توان و ظرفیت خود و بکارگیری تمهیدات لازم،اقدامات متعددی را در فصل کشت تابستانه جاری صورت داده است.

علیرضا بهاروندی مدیر حراست و حریم بانی شرکت در این خصوص اظهار داشت: با توجه به حساسیت موضوع و بحرانی بودن وضعیت منابع آبی، این حراست قبل از آغاز فصل کشت تابستانه ۱۴۰۰ گشت های مستمر شبانه روزی خود را افزایش داده و عوامل حراست و حریم بانی با رصد کلیه مناطق شرکت و بازدید از اراضی تحت پوشش، در حدود اختیارات و قوانین، با متخلفان و کشت های غیرمجاز برخورد نموده اند.

طی این مدت علاوه بر صدها مورد تذکر شفاهی بیش از ۱۶۰ فقره اخطار کتبی به افرادی که  قصد کشت غیر مجاز شلتوک داشته اند، تحویل گردیده و  تعداد ۸ مورد جمع‌آوری سیفون و پمپ غیرمجاز در سطح مناطق صورت گرفته است.وی همچنین اضافه نمود به منظور برقراری هماهنگی و تفاهم بیشتر در زمینه کنترل تخلفات و انجام اقدامات بازدارنده به هر نحو ممکن، تعامل خوبی با کلانتری ها و مراکز انتظامی در حوزه های استحفاضی شرکت برقرار شده است.

بالا