بازدید میدانی مدیر عامل شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کارون بزرگ از شبکه آبیاری شعیبیه  

| ۱۴۰۰-۴-۲۲

|

|

بازدید میدانی مدیر عامل شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کارون بزرگ از شبکه آبیاری شعیبیه  

به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری کارون بزرگ روز دوشنبه مورخه ۱۴۰۰/۴/۲۱ "بهرام جعفری " مدیر عامل شرکت بهره برداری کارون بزرگ با همراهی " عبدالعظیم دهنوی" مدیر امور بهره برداری شبکه های میانآب و شعیبیه شرکت، از شبکه آبیاری شعیبیه بازدید نمود.

طبق گزارشات واصله، از کشت های شلتوک انجام شده که به وسیله پمپ از رودخانه تامین آب شدند بازدید و بررسی به عمل آمد.
روابط عمومی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کارون بزرگ

بالا