بازدید مدیر عامل شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کارون بزرگ از شبکه آبیاری گتوند

| ۱۴۰۰-۴-۲۴

|

|

بازدید مدیر عامل شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کارون بزرگ از شبکه آبیاری گتوند

به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری کارون بزرگ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۳ "بهرام جعفری " مدیر عامل شرکت بهره برداری کارون بزرگ با همراهی " مهرداد کاکولکی" مدیر امور بهره برداری و حفاظت کارون شمالی شرکت، از شبکه آبیاری گتوند بازدید نمود.

در این بازدید از عملیات لایروبی که توسط یک دستگاه دراگ لاین در کانال اصلی گتوند در حال انجام بود و همچنین چک کیلومتر ۷ بازدید و بررسی به عمل آمد.
روابط عمومی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کارون بزرگ

بالا