بررسي كشت تابستانه شبكه هاي آبياري گتوند و عقيلي در فرمانداري شهرستان گتوند

| ۱۴۰۰-۴-۲۴

|

|

بررسي كشت تابستانه شبكه هاي آبياري گتوند و عقيلي در فرمانداري شهرستان گتوند

به گزارش روابط عمومي شركت بهره برداری از شبکه های آبیاری كارون بزرگ امروز چهارشنبه مورخه ۱۴۰۰/۴/۲۳جلسه ای با حضور مدير عامل اين شركت، فرماندار شهرستان گتوند، مدير جهاد کشاورزی و مدیر امور بهره برداری شبكه آبياري گتوند در محل دفتر فرماندار برگزار گردید.
در این جلسه ضمن مرور مصوبات پیشین شوراهاي كشاورزي و تامين، وضعيت تامين آب اراضی و كشت های تابستانه مورد بررسي قرار گرفته و هماهنگی های لازم صورت پذيرفت.
در اين جلسه جناب آقای اسدی پور فرماندار شهرستان گتوند ضمن اظهار رضايت از عملكرد شركت بهره برداری كارون بزرگ، بر لزوم ادامه برنامه نوبت بندی آب در شبكه های آبیاری گتوند و عقيلی و همكاری هاي مشترك تاكيد نمود.
پيگيری رفع مشكلات پمپ كانال گتوند و اجراي برنامه هاي تعميراتي در شبكه های آبیاری فوق الذكر از ديگر مباحث مطرح شده در جلسه بوده است.
روابط عمومی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کارون بزرگ

بالا