جلسه بررسي، برنامه ريزي و هماهنگي در برخورد با كشت هاي غير مجاز

| ۱۴۰۰-۴-۲۸

|

|

جلسه بررسي، برنامه ريزي  و هماهنگي در  برخورد با كشت هاي غير مجاز

روز یکشنبه مورخه ١٤٠٠/٠٤/٢٧ جلسه ای با حضور مدير عامل و مديران شركت بهره برداری از شبکه های آبیاری کارون بزرگ، در دفتر مديرعامل این شركت برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کارون بزرگ،

در اين جلسه كه با محور ادامه روند برخورد با كشت هاي غير مجاز و كنترل آن ها در سطح شبكه های مياناب و شعيبيه برگزار شد، پس از بررسی اقدامات صورت گرفته تاكنون و رفع مشكلات و موانع موجود، برنامه ريزی و هماهنگي لازم بين واحدهای شركت صورت پذيرفت.

در ادامه" بهرام جعفری" ضمن تشکر و قدردانی از زحمات و تلاشهای كليه عوامل شرکت، ادامه و استمرار اقدامات بازدارنده با همین شدت و جدیت تا پایان فصل كشت برنج را ضروری دانستند .

بالا