برگزاری جلسه مدیران شرکت

| ۱۳۹۹-۸-۲۴

|

|

برگزاری جلسه مدیران شرکت

 

  اولین جلسه مدیران با حضور آقای دکتر صفرنژادی مدیرعامل محترم شرکت ، معاونین و مدیران  در مورخ 99/08/18 راس ساعت 13 با ذکر نام و یاد خدا آغاز گردید .

ابتدا مدیرعامل  درخصوص جایگاه کارکنان و نیروی انسانی و در نظر گرفتن ارزش کار آنها فرمودند: توسعه و پیشرفت هر سازمانی مرهون و مدیون نیروی انسانی ماهر و کارآزموده می باشد و باید تلاش کنیم نیروهای پرتلاش را شناسایی و جایگاه آنها را پاس بداریم .

و همچنین ازهمه معاونین و مدیران خواست جهت شناسایی نواقص کاری و برطرف کردن آنها تلاش مضاعفی داشته باشند و تلاش نمایند نیروها را در جهت خلاقیت و نوآوری و پیشبرد اهداف عالیه شرکت  تشویق نمایند و برنامه های کاری سال جاری و پیشنهادات احتمالی خود را به دفتر مدیریت ارسال نمایند. 

 

بالا