جمع آوری پمپ ها و سیفون های غیر مجاز در شبکه آبیاری کارون بزرگ

| ۱۳۹۹-۹-۲۳

|

|

جمع آوری  پمپ ها و سیفون های  غیر  مجاز  در شبکه آبیاری کارون بزرگ

مدیر عامل  شرکت آبیاری کارون بزرگ  از جمع آوری  پمپ ها وسیفون های غیر مجاز  شبکه  آبیاری کارون بزرگ خبر داد.

غلامرضا  صفر نژادی گفت :  در جهت  تحقق  اهداف شرکت  آبیاری کارون بزرگ مبنی  بر تامین  آب پایدار  کشاورزان  دائمی  و موقت  و شرکت های  طرف قرارداد و جلوگیری  از بی نظمی  واخلال در روند توزیع مستمرآب کشاورزی  وصنعتی ، پس از  هماهنگی های  لازم  واخذ  احکام  قضایی در شهرستان های گتوند ، شوشتر وباوی وهماهنگی با پاسگاه کلانتری های محلی کلیه  منصوبات غیر مجاز  اعم از  پمپ وسیفون توسط عوامل شرکت  اعم ازنمایندگان حریم بانی ،حقوقی ، بهره برداری و تعمیرات جمع آوری گردید.

بالا