حضور مدیر عامل و کارکنان محترم شرکت آبیاری کارون بزرگ در مراسم ارتحال امام جمعه شهرستان شوشتر

| ۱۳۹۹-۱۰-۱۲

|

|

حضور مدیر عامل و کارکنان محترم شرکت آبیاری کارون بزرگ در مراسم  ارتحال  امام جمعه  شهرستان شوشتر

حضور مدیر عامل و کارکنان محترم شرکت آبیاری کارون بزرگ در مراسم  ارتحال  امام جمعه  شهرستان شوشتر ( آیت الله حاج شکرالله سلیمانی ) در محل بقعه  امام زاده عبدالله این شهرستان

بالا