جلسه هماهنگی و برنامه ریزی کشت های تابستانه در شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کارون بزرگ برگزار شد

| ۱۴۰۰-۳-۹

|

|

جلسه هماهنگی و برنامه ریزی کشت های تابستانه در شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کارون بزرگ برگزار شد

جلسه هماهنگی و برنامه ریزی با موضوع کشت های تابستانه با حضور مدیر عامل ، مدیران بهره برداری ، مدیر امور مشترکین و معاونت مشارکت های مردمی در مورخ 1400/03/08برگزار گردید .
به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کارون بزرگ
در این جلسه ضمن مرور مکاتبات، مصوبات و تصمیم های ستاد بحران استانداری و شورای کشاورزی استان خوزستان، بر اطلاع رسانی به کشاورزان، تهیه برنامه های توزیع آب جهت شبکه های آبیاری موجود، برگزاری جلسات با ادارات جهاد کشاورزی مناطق و انجام سایر اقدامات مورد نیاز تأکید شد .
شایان ذکر است برنامه کشت تابستانه و الگوی کشت محصولات کشاورزی مجاز طی نامه شماره 6087/44/44 مورخ 1400/02/27 مدیریت بحران استانداری اعلام شده و بر ممنوعیت کشت محصولات پر آب بر از جمله برنج تأکید شده است .

بالا