کنترل و پایش مستمر دریچه های آبیاری شبکه های آبیاری تحت پوشش شرکت بهره برداری کارون بزرگ

| ۱۴۰۰-۳-۱۰

|

|

کنترل و پایش مستمر دریچه های آبیاری شبکه های آبیاری تحت پوشش شرکت بهره برداری کارون بزرگ


کنترل و پایش مستمر و شبانه روزی دریچه های آبیاری شبکه های آبیاری میاناب ، گتوند و شمال شرق اهواز  تحت پوشش شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کارون بزرگ در راستای اجرایی نمودن مصوبات اداره کل مدیریت بحران و شورای کشاورزی استان خوزستان انجام شد .
به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی کارون بزرگ
    بهرام جعفری مدیر عامل شرکت گفت : عطف به مصوبات اداره کل مديريت بحران و شوراي كشاورزي استان خوزستان و اعلام الگوي كشت محصولات كشاورزي و ممنوعيت كشت محصولات پر آب بر از جمله كشت برنج(شلتوك) ، به منظور بهره برداري بهينه از منابع آب موجود و كنترل و پيشگيري از كشت هاي غير مجاز، با انجام تنظيمات دريچه هاي شبكه های آبياري مياناب ، گتوند و شمال شرق اهواز و مسدود نمودن دريچه هاي فاقد كشت و تنظیم دریچه های دارای کشت و با اجرای برنامه نوبت بندي توزيع عادلانه آب با هماهنگی و اقدام گروه های تعمیرات دریچه ها و پرسنل بهره برداری شبکه های آبیاری تحت پوشش شرکت صورت پذیرفته و ادامه خواهد یافت .
    وی اظهار امیدواری نمود : با انجام این اقدامات ، علاوه بر تأمین به موقع آب کشت های دائم و سایر مصارف مجاز ، از کشت های پرمصرف جلوگیری به عمل آید .
https://news.kwpa.ir/بخش-کارون-بزرگ-28/6448-دریچه-های-آبیاری-شبکه-های-آبیاری-تحت-پوشش-شرکت-بهره-برداری-کارون-بزرگ-کنترل-پایش-شد

بالا