جلسات شورای کشاورزي، حفاظت از منابع آب و تنش آبی شهرستان های شوشتر،گتوند و باوی برگزار شد

| ۱۴۰۰-۳-۱۰

|

|

جلسات شورای کشاورزي، حفاظت از منابع آب و تنش آبی شهرستان های شوشتر،گتوند و باوی برگزار شد


به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کارون بزرگ جلسات شورای کشاورزي، حفاظت و بهره برداری از منابع آب و مدیریت تنش آبی شهرستان‌های حوزه كاري این شرکت به ترتیب در روزهای یکشنبه مورخ  ۱۴۰۰/۳/۲ در شهرستان شوشتر،سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۳/۴ در شهرستان گتوند و چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۳/۵ در شهرستان باوي برگزار گردید .
باعنایت به اهميت موضوع و ضرورت ابلاغ سریع مصوبات اعلام شده مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۷ اداره کل مدیریت بحران استانداری خوزستان،اطلاع رسانی به کشاورزان به منظور رعایت الگوی کشت اعلام شده، انجام هماهنگي هاي لازم در ادارات و نهادهای مرتبط با امر كشاورزي و تعريف نحوه اجرای این مصوبات، جلسات مورد نظر در کمترین زمان از ابلاغ مصوبات اداره کل مدیریت بحران در سالن جلسات فرمانداري هاي فوق الذكر برنامه ریزی و اجرا شد.
بهرام جعفری مدیرعامل شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کارون بزرگ افزود: در این جلسات بر ممنوعیت کشت محصولات پر آب بر مانند شلتوک در فصل زراعی تابستان ۱۴۰۰ تاکید شده و از کشاورزان خواسته شد طبق الگوی کشت مصوب و در هماهنگی کامل با ادارات جهاد کشاورزی و انجمن صنفی كشاورزي و امور آب شهرستان خود، و پس از انعقاد قرارداد، جهت کشت تابستان برنامه ریزی نمایند.
وی اظهار امیدواری نمود با ايجاد تعامل، هماهنگي و همگرائي بين مسئولين شهرستان هاي مورد نظر  کشت تابستان سال جاری علی رغم محدودیت ها و تنش آبی موجود به خوبی مدیریت و سپري گردد

.
https://news.kwpa.ir/بخش-کارون-بزرگ-28/6447-جلسات-شورای-کشاورزی-حفاظت-از-منابع-آب-تنش-آبی-شهرستان-های-شوشتر-گتوند-باوی-برگزار-شد

بالا