نشست صميمانه مدير امور آب منطقه شمال، مدير عامل شركت بهره برداري از شبکه های آبیاری كارون بزرگ با نماينده مردم شهرستان هاي شوشتر و گتوند در مجلس شورای اسلامی و حجت الاسلام حبيب پور امام جمعه شهرستان شوشتر

| ۱۴۰۰-۳-۱۸

|

|

نشست صميمانه مدير امور آب منطقه شمال، مدير عامل شركت بهره برداري از شبکه های آبیاری كارون بزرگ با نماينده مردم شهرستان هاي شوشتر و گتوند در مجلس شورای اسلامی و حجت الاسلام  حبيب پور امام جمعه شهرستان شوشتر

به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی کارون بزرگ، در اين نشست مشترک كه روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۵ در دفتر امام جمعه محترم شهرستان شوشتر به منظور بررسی شرایط تنش آبی درسال جاری برگزار شد، علاوه بر مرور مصوبات و تصميمات شوراي كشاورزي و مديريت بحران استان درخصوص كشت تابستانه سال جاري، ضرورت هماهنگي و تعامل دستگاه ها و اطلاع رساني مناسب به كشاورزان منطقه مورد تاکید قرار گرفت.


روابط عمومی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی کارون بزرگ

بالا