ادامه روند پیشگیری و کنترل کشت های پر آب بر در شبکه های تحت پوشش شرکت آبیاری کارون بزرگ

| ۱۴۰۰-۴-۱۹

|

|

ادامه روند پیشگیری و کنترل کشت های پر آب بر در شبکه های تحت پوشش شرکت آبیاری کارون بزرگ


به گزارش روابط عمومی شرکت آبياري کارون بزرگ فعالیت ها و اقدامات موثر کارکنان این شرکت در هفته منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۱۸ نیز با هماهنگي و تعامل مراکز قضائی و انتظامی تحت پوشش دنبال شده و با متخلفین برخورد شد. توزيع اخطاريه، جمع آوری، قطعه برداری و پلمپ منصوبات غیر مجاز و طرح دعوا بر علیه برداشت کنندگان غیر مجاز برخي از اين اقدامات بوده است.
در این خصوص علیرضا بهاروندی مدیر حراست شرکت بهره برداری کارون بزرگ گفت: در راستای پیگیری های مکرر و تلاش‌های شبانه‌روزی همکاران مناطق مختلف بهره برداری شرکت و به استناد احکام قضایی صادره توسط مراجع ذیربط و در راستای پیشگیری از کشت محصولات غیر مجاز و پر آب بر همچون برنج، از ابتدای خرداد سال جاری تاکنون حدود ۲۰۰ مورد صدور و تحويل اخطاریه ، ۱۰۰ مورد ماموریت کارشناسی، ۲۰۰ مورد گروه های گشت زنی، ۳۰ مورد پلمپ، جمع آوری و قطعه برداری از تجهیزات غیر مجاز منصوبه برداشت آب صورت پذيرفته كه منجر به جلوگیری از کشت های غیر مجاز حداقل به ميزان ۱۰۰۰ هکتار شده است.
به گزارش روابط عمومی این شرکت اقدامات و فعالیت های مورد نظر تا پایان فرصت کشت برنج در مناطق تحت پوشش ادامه خواهد داشت.

بالا